Wat staat er op een cmr vrachtbrief?

cmr vrachtbrief

De CMR-zending definieert onder meer de verplichtingen tussen de verlader en de vervoerder. De condor vermeldt ook de verantwoordelijkheid en de hoogte van de schadevergoeding. Op de CMR vrachtbrief staat zoveel mogelijk informatie over de lading en de betrokken partijen om misverstanden te voorkomen. Er is altijd bewijs om te vertrouwen. De CMR-vrachtbrief bevat standaardinformatie: de CMR-vrachtbrief moet nauwkeurig en foutloos zijn ingevuld. 

Hoe vul je een cmr vrachtbrief in?

Een foutief ingevulde CMR-vrachtbrief kan ernstige gevolgen hebben. Zo moet de afzender het inleverformulier nauwkeurig en correct invullen. Gebeurt dit niet, dan kan hij schadeplichtig zijn. Normaal gesproken is de vervoerder aansprakelijk onder het CMR-contract, maar in dit geval niet. De CMR-vrachtbrief kan handmatig worden ingevuld, maar tegenwoordig is er ook een handig vulprogramma. Met de invoer software van PrintCMR voert u digitaal de juiste informatie in de vooraf ingestelde invoervelden op de pakbon in. Daarna print je de pakbonnen uit met een laserprinter of een dot matrix printer. Uiteraard kunt u in de toekomst ook kiezen voor handmatig ingevulde CMR brieven. Je kunt hiervoor alleen een balpen gebruiken.

cmr vrachtbrief

Is een cmr vrachtbrief belangrijk?

Voor zelfs eigen vervoer is een CMR-vrachtbrief vereist. Ook niet voor transport buiten Nederland. Volgens de Wegenverkeerswet (Wgw) en het daarbij behorende verkeersreglement (Bgw) is voor de zending een meldkamer vereist. Doet hij dat niet, dan is dat in Nederland een financieel misdrijf. Boete: € 180. Buiten Nederland kan de boete aanzienlijk hoger zijn. AVC 2002 vereist dat de verlader een volledig en waarheidsgetrouw ingevulde vrachtbrief overlegt.